Torken

Torken – Kanaler/Lokaler

I denna byggnad finns det 20 lokaler där portarna är 4.20 meter höga och 3 meter breda, vilket möjliggör för lastbil att köra in i lokalen. Alla lokaler som har ingång från den västra sidan har vatten och avlopp med en mindre oljeavskiljare. De lokaler som har storlek 75 m2 med ingång från den västra sidan har vatten och avlopp, medan lokaler i samma storleksordning med ingång från den östra inte har avlopp, däremot ingår skärmtak om ca 80m2 och uppställningsyta om 125m2 i hyran.

De lokaler som har storleken 150 m2 har portar på både västra och östra sidan, där avloppet är på den västra sidan och skärmtak och uppställning yta finns på den östra sidan.

Det finns även tre lokaler på totalt 175 m2 med vatten av lopp, skärmtak och uppställnings yta.

Där till finns 5 mindre lokaler med variation gällande möjlighet till vatten och värme.

 

Kanal 1 & 2 – 174kvm 

 • Öppen kanal, två portar i varje ände
 • Västra sidan – vatten & avlopp
 • Östra sidan – skärmtak över port

Kanal 3V – 87kvm, Kanal 3Ö – 87kvm 

 • Kanal västra sidan – vatten & avlopp
 • Kanal östra sidan – skärmtak över port

Kanal 4V – 75kvm, Kanal 4Ö – 75kvm

 • Kanal västra sidan – vatten & avlopp
 • Kanal östra sidan – skärmtak över port

Kanal 5 – 150kvm 

 • Öppen kanal, två portar i varje ände
 • Västra sidan – vatten & avlopp
 • Östra sidan – skärmtak över port

Kanal 6V – 75kvm, Kanal 6Ö – 75kvm 

 • Kanal västra sidan – vatten & avlopp
 • Kanal östra sidan – skärmtak över port

Kanal 7 – 150kvm

 • Öppen kanal, två portar i varje ände
 • Västra sidan – vatten & avlopp
 • Östra sidan – skärmtak över port

Kanal 8 – 150kvm 

 • Öppen kanal, två portar i varje ände
 • Västra sidan – vatten & avlopp
 • Östra sidan – skärmtak över port

Kanal 9V – 75kvm, Kanal 9Ö – 75kvm 

 • Kanal västra sidan – vatten & avlopp
 • Kanal östra sidan – skärmtak över port

Kanal 10V – 75kvm, Kanal 10Ö – 75kvm 

 • Kanal västra sidan – vatten & avlopp
 • Kanal östra sidan – skärmtak över port

Kanal 11V – 75kvm, Kanal 11Ö – 75kvm 

 • Kanal västra sidan – vatten & avlopp
 • Kanal östra sidan – skärmtak över port – loft med kontor & kök

Kanal 12V – 75kvm, Kanal 12Ö – 75kvm 

 • Kanal västra sidan – vatten & avlopp
 • Kanal östra sidan – skärmtak över port

Kanal 13V – 75kvm, Kanal 13Ö – 75kvm 

 • Kanal västra sidan – vatten & avlopp
 • Kanal östra sidan – skärmtak över port

 

 

 

Brukets Fastigheter i Skutskär
Stora Enso Pulp Mill
814 81 Skutskär
Tel: Simónah Kéva 076-835 66 83
Epost: bruketsfastigheter.skutskar@storaenso.com