MEK

MEK – Industrilokaler/Tvätt/Förråd/Kontor

I byggnaden ”Mek” finns det en bred variation av lokaler. Storleksordningen är från 45 m2 till 280 m2. Tv av lokalerna har stora portar som möjliggör att köra in stora fordon, där en av lokalerna har en tvätthall för lastbilar/stora fordon med oljeavskiljare. Det finns även ca 300 m2 lager utrymme vilket är uppvärmt.  Övriga har någon mindre portar. I en av lokalerna finns eget kök och två kontor i kombination med verkstadslokalen. Byggnaden har även en gemensamhets lokal med kök, dusch, wc samt omklädningsmöjligheter.

 

MEK A – 160kvm 

 • Industrilokal, travers
 • Förråd
 • Minikontor

MEK B – 110kvm 

 • Industrilokal, lastbilstvätt/service

MEK C – 1700kvm 

 • Industrilokal vatten/avlopp
 • Förråd & kontorsrum

MEK D – 151 kvm

 • Industrilokal ingen stor port

MEK E – 204kvm  

 • Industrilokal vatten/avlopp
 • Kontorsrum & förråd

MEK F – 74kvm  

 • Industrilokal utan stor port

MEK G – 97kvm  

 • Industrilokal vatten/avlopp

MEK H – 41kvm 

 • Industrilokal vatten/avlopp WC
 • Låg garageport

MEK I – 84kvm 

 • Lager/verkstad
 • Omklädningsrum, dusch/WC
 • Kök, Kontor

MEK Ö1
MEK Ö2
MEK Ö3
Kontorslokaler, WC

 

 

Brukets Fastigheter i Skutskär
Stora Enso Pulp Mill
814 81 Skutskär
Tel: Simónah Kéva 076-835 66 83
Epost: bruketsfastigheter.skutskar@storaenso.com