Markområden

Markområden

För dem som är intresserad av uppställningsyta finns möjlighet att hyra det efter den storlek som önskas. Vid överenskommelse markeras ytan upp så att ytan blir visuell.

Brukets markområden kan hyras av alla. Området är inhägnat och öppet dagtid mellan 06:00-18:00 och låst natt 18:00-06:00.

  • Uppställningsplaster
  • Utomhus
  • Inhägnat område

OBS!
Grinden till området, är öppen vardagar mellan 06:00 och 18:00 och helt stängt under helger, vid stängd grind krävs passerkort för att komma in och ut.
Vid något fel på grinden, ring antingen direkt till vakten på nr: 010-468 52 01, de finns tillgängliga dygnet runt, eller vardagar till Peter Svedberg 070-292 27 27.
Detta gäller även om något annat skulle hända, ring vakten eller Peter Svedberg. Skulle något allvarligt/livshotande hända ring 112.

Priser

Hyran justeras efter om du hyr delar ur andra fastigheter hos Bruket. Enligt nedan:

Om du hyr 30-75kvm är kostnaden: 82:-/kvm
Om du hyr 75kvm & uppåt är kostnaden: 62:-/kvm
Om du ej är hyregäst är kostnaden: 102:/kvm

Brukets Fastigheter i Skutskär
Stora Enso Pulp Mill
814 81 Skutskär
Tel: Simónah Kéva 076-835 66 83
Epost: bruketsfastigheter.skutskar@storaenso.com