Magasinet

Magasinet 7 fack – Plåtmagasin

Magasinet är en renodlad lokal för uppställning av material eller fordon. Magasinet består av fack om ca 75 m2. Lokalen har ingen el eller möjlighet till uppvärmning, men är ett bra skydd mot väder och vind. Totalt är magasinet på ca: 640 m2.

Fack 1-5: 72kvm
Fack 6: 180kvm
Fack 7: 98kvm

Brukets Fastigheter i Skutskär
Stora Enso Pulp Mill
814 81 Skutskär
Tel: Simónah Kéva 076-835 66 83
Epost: bruketsfastigheter.skutskar@storaenso.com