Lager & Magasin

Lager & Magasin 300kvm

Två fastigheter på Brukets område innehåller kalla och varma garage samt magasinering- och lagermöjligheter.

  • Kallgarage/ Varmgarage
  • Magasinering
  • Lager

 

Brukets Fastigheter i Skutskär
Stora Enso Pulp Mill
814 81 Skutskär
Tel: Simónah Kéva 076-835 66 83
Epost: bruketsfastigheter.skutskar@storaenso.com