Kontakt

Brukets Fastigheter AB

Stora Enso Bruk
Harnäsgatan
814 81 Skutskär
Telefon:  Simonah Keva 076-835 66 83, Kristoffer Nordin 072-235 95 40
Epost: bruketsfastigheter.skutskar@storaenso.com

Vid akut felanmälan eller vid störningar ring:
RIKSBYGGEN  0771-860 860  – uppge Stora Enso Skutskär och område SKIAB

Felanmälan

Felanmälan dagtid 07.30-16.30 ring Riksbyggens fastighetsskötare:
Stefan Tengstrand:  026-175 803
Hemsidan: http://www.riksbyggen.se/kundtjanst
Efter arbetstid ring Riksbyggen Jour 0771-860 860
– uppge Stora Enso Skutskär och område SKIAB

 

Förvaltningsledning 
Underhållschef Kristoffer Nordin
Samordnare: konferens/underhåll/städtjänster Simònah Kèva

Brukets Fastigheter i Skutskär
Stora Enso Pulp Mill
814 81 Skutskär
Tel: Simónah Kéva 076-835 66 83
Epost: bruketsfastigheter.skutskar@storaenso.com