Justerverket

Justerverket mellan 200-300kvm – Industrilokal med högt i tak/ höga portar och traverser

Justerverket är en byggnad fördelad på tre lokaler, där den största är på ca 300 m2 och de andra två är på 160 m2 vardera. Alla tre lokaler har stora portar med möjlighet att köra in stora fordon. En av lokalerna har utöver det ett skärmtak på ca 80 m2. Vatten finns i lokalerna, däremot saknas avlopp. Uppställningsyta i anslutning till lokalerna ingår normalt i kontraktet. Till den större lokalen finns även kontor, med omklädningsrum och dusch/WC.

Lokal A – 300kvm

 • Traverser
 • Matsal & Kök
 • Kontor
 • Omklädningsrum, Dusch & WC
 • Mindre förrådsutrymmen
 • El & Värme

Lokal B – 160kvm

 • Används för tex: Lagerlokaler, Mekanisk verkstad, Service tunga fordon
 • El & Värme
 • Ej WC & Kök – får använda gemensamma lokaler i fastigheten Torken

Lokal C – 160kvm

 • Används för tex: Lagerlokaler, Mekanisk verkstad, Service tunga fordon
 • El & Värme
 • Ej WC & Kök – får använda gemensamma lokaler i fastigheten Torken

 

Brukets Fastigheter i Skutskär
Stora Enso Pulp Mill
814 81 Skutskär
Tel: Simónah Kéva 076-835 66 83
Epost: bruketsfastigheter.skutskar@storaenso.com