Brandstationen

Brandstationen 200kvm – Industrilokal/Garage – kontor

Gamla brandstationen är en historisk byggnad och har kvar sin klassiska prägel med slangtorkartornet som reser sig ca 20 meter upp i luften. Gamla brandstationen består av en verkstadslokal på ca: 120 m2 och en konors del och lagerrum på ca: 100 m2. Portarna till verkstadsdelen är drygt 3.5 meter hög och 3 meter bred, vilket möjliggör att något högre fordon kan köras in i lokalen.

  • Slangtork
  • Högt i tak, 3,5m porthöjd
  • Trinettkök & toalett
  • Kontorsmöjlighet

 

 

Brukets Fastigheter i Skutskär
Stora Enso Pulp Mill
814 81 Skutskär
Tel: Simónah Kéva 076-835 66 83
Epost: bruketsfastigheter.skutskar@storaenso.com