Välkommen till Brukets Fastigheter i Skutskär!

Brukets fastigheter i Skutskär ägs och förvaltas av StoraEnso Pulp AB, vilket är en sulfatmassa producent som ingår i StoraEnso koncernen. Affärsidén för Brukets fastigheter i Skutskär är att hyra ut lager/garage, kontor, magasin och mark som sulfatmassafabriken ej längre gör anspråk på till företag och privatpersoner.

Brukets fastigheter har i sitt fastighetsbestånd ca 5500 m2 lager/garage, ca: 1750 m2 kontor, ca: 1200 m2 magasin och ca: 8000 m2 mark för uppställningsyta. Utöver förvaltning bedrivs även konferensanläggning, bed & breakfast och ett enklare spa för våra medarbetare vid sulfatmassa fabriken.

Alla byggnader utom kontorsbyggnaden ”kuben” är belägna innanför ett skalskydd/stängsel med kameraövervakning. Grinden är öppen vardagar 06:00 till 18:00 övrig tid behövs passerkort.

Industrilokaler

BRANDSTATIONEN
Industrilokal - Garage - Kontor
MEK
Industrilokal - Förråd - Kontor
MAGASINET
Plåtmagasin
JUSTERVERKET
Industrilokal - Höga portar - Traverser
TORKEN
Kanaler - Lokaler

Magasinering & Lager

MAGASINET
MEK
TORKEN
LAGER & MAGASIN
Två byggnader

Kontorslokaler - Kuben, Röda huset

KUBEN
Kontorslokaler - Konferens
RÖDA HUSET
Kontorsbyggnad med garage

Brukets Fastigheter i Skutskär
Stora Enso Pulp Mill
814 81 Skutskär
Tel: Simónah Kéva 076-835 66 83
Epost: bruketsfastigheter.skutskar@storaenso.com